Content page
Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa

Regeringen har beslutat att en särskild utredare i egenskap av nationell samordnare ska stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer inom området psykisk hälsa och även verka för att arbetet samordnas på nationell nivå.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed