Content page
Ökat bostadsbyggande kräver enklare planprocess | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökat bostadsbyggande kräver enklare planprocess

Kommunernas olika krav gör det svårt att skapa ett effektivt byggande som skulle kunna öka nyproduktionen. Det konstaterar en ny utredning om konkurrens på byggmarknaden och föreslår ett typgodkänt hus som kan användas för industriell produktion av bostäder. Det är att runda snarare än att adressera problemet anser Fastighetsägarna och föreslår en förenklad planprocess.

Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande föreslår i sitt slutbetänkande som presenterades idag att de olika kommunernas krav på bostäder ska beskäras genom att ett typgodkänt bostadshus tas fram som är möjligt att bygga i alla kommuner. 

– Utredningens slutsats att de olika kommunala kraven skiljer sig för mycket åt är ytterligare ett bevis för att dagens planprocess försvårar nyproduktionen av bostäder. Det är också dystert att utredningen bekräftar det vi sagt, att den utdragna planprocessen hämmar konkurrens och mångfald bland bostadsbyggare, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 

Han anser att utredningen tagit fram ett bra underlag som tydligt beskriver hur den utdragna planprocessen hämmar konkurrensen och därmed håller nere bostadsbyggandet.

– Ett typgodkännande av olika hus kan runda konsekvenserna av de utdragna planprocesserna och olika kommunala särkrav. Fokus måste dock vara på att skapa en enhetlig och snabbare planprocess utan kommunala särkrav som skapar förutsättningar för ökat bostadsbyggande, säger Rikard Silverfur.

Utredningen vill också digitalisera planprocessen för att den ska gå fortare och bli mer transparent.

– Planprocessen måste bli snabbare, mer transparent och förutsägbar. Det är därför positivt att utredningen vill digitalisera hela planprocessen för att påskynda hela planeringen, säger Rikard Silverfur.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed