Content page
Bransch i medvind hindras av politisk handläggning och formalia | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Bransch i medvind hindras av politisk handläggning och formalia

Det ser ljust ut för den svenska bygg- och fastighetsbranschen under den kommande tolvmånadersperioden, det visar revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons årliga bygg- och fastighetsrapport. Men företagens tillväxt hindras av handläggning och formalia, brist på kompetens och politiska beslut som inte har någon reell påverkan.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed