Content page
Heba förvärvar i Farsta för 254 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Heba förvärvar i Farsta för 254 miljoner

Utökar inom nya segmentet. Heba har tecknat avtal med Danator Group AB avseende förvärv av fastigheten kv. Tärnö 1 i Farsta Strand, Stockholm. Fastigheten omfattar ett äldreboende med 76 lägenheter som är under uppförande. Byggnaden är i sex våningsplan och omfattar totalt cirka 5.800 kvm .

Förvärvet genomförs som en bolagsaffär och tillträde sker i samband med att projektet färdigställs den 1 juni 2016. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 254 miljoner kronor. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån. Hyresgäst är Vardaga AB som har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med en årshyra om 12,1 miljoner kronor

– Förvärvet av kv. Tärnö 1 innebär att vi nu utökar vårt ägande av vårdfastigheter till sammantaget tre fastigheter. Heba äger sedan tidigare ett äldreboende i Täby och vi förvärvade nyligen ett äldreboende i Sollentuna som färdigställs under fjärde kvartalet 2016. Hebas verksamhet är i första hand inriktad på att utveckla, äga och förvalta hyresbostäder men vår tillväxt omfattar även äldreboenden, säger Lennart Karlsson VD vid Heba.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-14

MER stenafastigheter.se

Comments are closed