Content page
Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning

I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som har vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed