Content page
Revidering av riktlinjer vid andrahandsuthyrning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Revidering av riktlinjer vid andrahandsuthyrning

Fastighetsägarna och SABO har tillsammans tagit fram reviderade riktlinjer vid andrahandsuthyrning i syfte att ge fastighetsägare hållpunkter för hur en ansökan bör bemötas och i vilka situationer en fastighetsägare ska lämna sitt samtycke. Line Zandén, fastighetsjurist och ansvarig för revideringen:

1. Varför behövs det riktlinjer vid andrahandsuthyrning?

– Riktlinjer behövs eftersom hyresvärden ska ge sitt samtycke till en andrahandsuthyrning om hyresgästen har beaktansvärda skäl. För många fastighetsägare kan det vara svårt att veta när ett samtycke bör ges och vad beaktansvärda skäl är. Riktlinjerna innehåller även råd kring vilka handlingar och underlag som kan vara bra att inhämta vid en andrahandsuthyrning. Vi hoppas att de ger verktyg för att minska handläggningstiden och den administrativa bördan.

2. De nya riktlinjerna är reviderade och senaste upplagan kom ut 2013. Varför behöver de uppdateras?

– Dels har det kommit nya avgörande från hyresnämnden sedan förra upplagan trycktes som behövdes ses över för att säkerställa att de riktlinjer vi har ger stöd utifrån eventuella förändringar i avgörandena och dels har vi kompletterat med ett stycke om korttidsuthyrningar. Det har genom olika förmedlingssidor blivit lättare och allt vanligare att en hyresgäst hyr ut sin lägenhet i andra hand under kort tid med stor lönsamhet och därför har vi uppdaterat riktlinjerna kring denna form av uthyrning.

De nya riktlinjerna kan beställas eller laddas ner gratis
Riktlinjerna finns i Fastighetsägarnas webbshopFöljande formulär berör andrahandsuthyrning: Ansökan om andrahandsuthyrning (formulär nr 76), Fullmakt vid andrahandsuthyrning (formulär nr 77) och Avtal om uthyrning av bostadslägenhet i andra hand (formulär nr 78). Alla formulär hittar du i Fastighetsägarna Dokument.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed