Content page
Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Regeringen har godkänt en överenskommelse mellan staten och SKL om att gemensamt göra en satsning på en förbättrad förlossningsvården och kvinnors hälsa (dnr S2015/07777/FS). Regeringen ger därför Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala de pengar som avsatts med anledning av överenskommelsen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed