Content page
Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet

Regeringen redovisar i denna skrivelse sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Patientsäkerhet – har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet? (RiR 2015:12). I skrivelsen redovisas även regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed