Content page
Pandox förvärvar 18 hotell för hela 3,7 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pandox förvärvar 18 hotell för hela 3,7 miljarder

3.415 hotellrum i Tyskland –  Yield på 6,3 procent. Pandox slår till rejält och förvärvar 18 hotellfastigheter i Tyskland som innehåller totalt 3.415 rum. Köpeskillingen, för vilken bankfinansiering är säkrad, uppgår till 400 miljoner euro, motsvarande cirka 3.700 miljoner kronor, på skuldfri basis inklusive minoritetsandel. Förvärvet finansieras av ett nytt avtalat banklån med en löptid på fem år, befintliga banklån samt existerande likvida medel. Förvärvad portfölj har en initial yield om cirka 6,3 procent.

Hotellen, med 190 rum i snitt, tillhör det övre mellanklassegmentet med en total sett god efterfrågebalans och drivs primärt under varumärket Leonardo Hotels. Pandox har ingått nya 25-åriga omsättningsbaserade hyresavtal med Fattal Hotels för samtliga hotell med goda garantihyresnivåer.

Säljare är Leopard Group, ett holdingbolag med fastighetsinnehav i Storbritannien och Tyskland, och den israeliska hotelloperatören Fattal Hotel

Förvärvet görs tillsammans med Eiendomsspar AS som minoritetsaktieägare med 5.1 procent.

– Förvärvet uppfyller samtliga Pandox strategiska kriterier när det gäller storlek, ort, läge, marknadsposition och lönsamhet, och stärker vår position på den viktiga tyska hotellmarknaden, säger Anders Nissen, VD för Pandox.

Genom affären ökar portföljvärdet från cirka 27,7 miljarder kronor till cirka 31,4 miljarder kronor.

– Mitt företag och jag känner oss priviligierade att Pandox har valt att göra en betydande investering i våra hotell och förvärva 18 hotell i Tyskland under hyresavtal med Leonardo Hotel, säger David Fattal, VD för Fattal Hotels.

Den förvärvade hotellfastighetsportföljen omfattar 18 hotell med 3.415 rum i 12 tyska städer. Det största hotellet i portföljen är Leonardo Royal Frankfurt med 449 rum. Näst störst är Holiday Inn Frankfurt Airport North med 295 rum. Totalt fyra av hotellen ligger vid flygplatser.

Genom den stora transaktionen ökar Pandox belåningsgrad (netto) från cirka 44 procent till cirka 51 procent, vilket skall jämföras med bolagets finansiella mål om en belåningsgrad i intervallet 45–60 procent (brutto) med normaliserad kassa.

För Pandox är det ett megaförvärv. I juni 2014 gjorde bolaget en större försäljning när 14 svenska hotellfastigheter såldes till Balder för 2,2 miljarder, läs mer här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-05

MER stenafastigheter.se

Comments are closed