Content page
Söderlund vice VD vid BSK Arkitekter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Söderlund vice VD vid BSK Arkitekter

Med 20 nya medarbetare under 2015, nyetablering i Malmö och växande efterfrågan stärker BSK Arkitekter nu sin ledning genom att utse Lise-Lott Söderlund till vice VD med ansvar för arkitekturutveckling. Hon är idag chefsarkitekt på BSK Arkitekter, där hon ingår i företagsledning och styrelse. Söderlund har arbetat på BSK sedan 1999 och är bland annat ansvarig för det uppmärksammade projektet Postens huvudkontor.

– Vi brinner för en syn på arkitektur och arkitektens roll där ett pragmatiskt förhållningssätt kombineras med stark innovation- och utformningsförmåga. Vår vision är att genom involverande arbetssätt, hög ambition och ständig lyhördhet för våra uppdragsgivare skapa arkitektur i världsklass, säger Lise-Lott Söderlund, nybliven vice VD för BSK Arkitekter.

BSK Arkitekter har under 2015 rekryterat 20 arkitekter och byggnadsingenjörer och sysselsätter idag 55 personer. Flera nya uppdrag är på ingång och företaget planerar för ytterligare nyrekrytering, också i Malmö där BSK har etablerat sig under året. 2016 firar BSK Arkitekter 50 år.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed