Content page
Samlat stöd för patientsäkerhetsarbetet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Samlat stöd för patientsäkerhetsarbetet

Regeringen gav på torsdagens regeringssammanträde Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla ett samlat stöd för hälso- och sjukvården inom patientsäkerhetsarbetet. Fokus ska vara att minska vårdskadorna. Stödet ska särskilt fokusera på de allvarliga och mest frekventa vårdskadorna.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed