Content page
Platzer fokuserar med köp och sälj | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Platzer fokuserar med köp och sälj

Fastigheten Gasklockan 2 i Åbro, Mölndal har avyttrats av Platzer genom en bolagsaffär. Det underliggande värdet uppgår till 67 mkr. I en annan affär, med ett värde om 6 mkr förvärvas en 5.500 kvm stor obebyggd tomt i norra Högsbo.
Affärerna följer strategin att koncentrera beståndet till utvalda delmarknader.
FV Idag 2015-12-03

MER stenafastigheter.se

Comments are closed