Content page
Besqab i bytesaffärer för en miljard | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Besqab i bytesaffärer för en miljard

Säljer färdigutvecklade fastigheter och får in byggrätter. Besqab gör en rad affärer som enligt Fastighetsvärldens bedömning omfattar en volym om cirka en miljard. Bolaget förvärvar i en bytesaffär Lantmännens fastigheter i centrala Uppsala för omvandling till cirka 1 000 bostäder och säljer samtidigt två vård- och omsorgsboenden till Lantmännen. Tilläggsköpeskilling avseende Uppsalafastigheterna börjar erläggas vid färdig detaljplan.

I en separat affär förvärvar Ikano Bostad 50 procent av det bolag som förvärvar fastigheterna i Uppsala.

Besqab kommer sedan att förvärva byggrätter av Ikano Bostad i Årstaberg  i södra Stockholm för att bygga cirka 150-200 lägenheter.

Sammantaget ger affärerna Besqab totalt cirka 650 nya byggrätter och en initial resultateffekt om cirka 50 mkr.

JLL har varit rådgivare till Besqab affären med Lantmännen.

– Vi är stolta över att långsiktigt vara en del av Uppsalas starka utveckling. En väl genomförd affär har givit oss möjligheten att utveckla ett av Uppsalas mest attraktiva områden. Tillsammans med Ikano Bostad ska vi omsorgsfullt tillvarata platsens fördelar, jag ser fram emot ett givande samarbete, säger Anette Frumerie, VD på Besqab.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-03

MER stenafastigheter.se

Comments are closed