Content page
Offensiv: Investerar 3 miljarder i två nya torn | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Offensiv: Investerar 3 miljarder i två nya torn

18 respektive 35 våningar. Kommunägda Svenska Mässan i Göteborg planerar att öka sin kapacitet för att skapa nya upplevelser. Investeringsplanen uppgår till minst 3 miljarder kronor fram till år 2025 och omfattar två nya torn samt utbyggda entréer. Satsningen är sedan planerad att fortsätta fram till år 2030. En begäran om planbesked för de första etapperna har lämnats in till Göteborgs stad.

– Vi vill ta nästa steg och växla upp vår attraktionskraft för att vidareutveckla Svenska Mässan och attrahera fler besökare till såväl oss som Göteborg. Vår vision är att skapa Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen, säger Carin Kindbom, VD och koncernchef på Svenska Mässan.

I december 2014 invigdes Svenska Mässans genom tiderna största investering. Hela 1,2 miljarder kronor investerades i mötesplatsen under perioden 2011-2014, bland annat i ett tredje hotelltorn med 450 nya rum. Under 2015 har omsättningen ökat med en kvarts miljard och besökarantalet med drygt 20 procent.

De utbyggnader som Svenska Mässan planerar för under 2016-2030 är följande:

  • A: En utbyggnad av entrén mot Liseberg (entré 2) och påbyggnad av Arkaden vid Mölndalsån, å-stråket, gör att det öppnas upp nya ytor för möten, utställningar och exempelvis idrottsaktiviteter.
  • B: Ett hus mot å-stråket med såväl bostadsfaciliteter som arbetsplatser och publika lokaler. Det kan bli ett torn på cirka 110 meter och 35 våningar.
  • C: En utbyggnad av entré 5 och ett högre hus mot Korsvägen. Huset är tänkt att vara cirka 18 våningar högt och huvudsakligen inrymma en utvidgad entréfunktion, hotellrum och kontor.
  • D: En kraftig uppgradering av mässhallarna samt utbyggnad i ett tredje plan, där även showteatern, the Theatre, kan få en permanent placering.

Den begäran om planbesked som lämnats in till Göteborgs stad omfattar etapperna A och B. Entréutbyggnaden (A) ska möta framtidens behov av ett ökat antal besökare och skapar en ny entré till mötesplatsen som får en bättre synlighet och blir såväl väderskyddad som välkomnande.

Höghuset mot å-stråket (B) skapas för att Svenska Mässan vill bidra med möjligheter till ökat boende i upplevelseområdet. Bostadshuset får ett fantastiskt läge med utsikt över staden och med närhet till såväl serviceinrättningar som kommunikationer och evenemang.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-02

Idéillustration över hur området kan komma att se ut 2030.
Idéillustration över hur området kan komma att se ut 2030.
Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan, och Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse.
Carin Kindbom, vd och koncernchef Svenska Mässan, och Roger Holtback, styrelseordförande Svenska Mässan Stiftelse.
Den begäran om planbesked som lämnats in till Göteborgs stad av Svenska Mässan omfattar etapperna A och B.
Den begäran om planbesked som lämnats in till Göteborgs stad av Svenska Mässan omfattar etapperna A och B.
Tre höghus kan få sällskap av ytterligare två om det kommunala bolaget få sin vilja igenom.
Tre höghus kan få sällskap av ytterligare två om det kommunala bolaget få sin vilja igenom.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed