Content page
Momsregler stoppar flyktingboenden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Momsregler stoppar flyktingboenden

Mitt under migrationskrisen, när behovet av flyktingboenden är enormt, står det klart att företag som vill hyra ut boenden riskerar en riktig momssmäll. Det leder till längre väntetider för flyktingar, företag som får besked i efterhand riskerar konkurs och företrädarna riskerar personligt ansvar för momsskulden samtidigt som myndigheterna får svårare att hantera platsbristen. Fastighetsägarna uppmanar därför i en skrivelse tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv finansminister Magdalena Andersson att omgående avskaffa förbudet mot avdragsrätt.

Uthyrning av vanliga bostäder är inte momspliktig och fastighetsägaren får därför inte dra av moms på sina inköp. Men för hotell, vandrarhem och liknande gäller andra regler. Deras verksamhet är momspliktig. Nu dammsuger Migrationsverket och kommunerna marknaden för att hitta möjliga flyktingboenden. Många hotell och vandrarhem har lågsäsong och skulle kunna hyra ut.

– Det gäller även fastighetsägare som är momspliktiga för annan lokaluthyrning och har tomma lokaler. Men oklarheter om hur det blir med momsen om de hyr ut till flyktingboenden hindrar dem, säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, som tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv skickat skrivelsen tilll finansministern.

Om Skatteverket bedömer uthyrningen som ”stadigvarande bostad”, vilket har förekommit, innebär det stopp för momsavdrag och företagen kan även tvingas återbetala moms på investeringar upp till tio år bakåt i tiden. 

– Givetvis går det att hantera, bara företagen får klara besked om vad som gäller och kompensation för merkostnaden. Men det är inte rimligt att företag och företagare ska stå den ekonomiska risken, säger Ulla Werkell och fortsätter.

– Reglerna om avdragsförbud för moms vid uthyrning till stadigvarande bostad är otidsenliga och borde avskaffas. I avvaktan på detta måste Skatteverket se till att skattekontoren åtminstone inte tolkar reglerna så att boenden i hotell, vandrarhem och liknande anläggningar bedöms vara stadigvarande bostad.  Att se till att det finns lokaler och olika former av boenden för människor på flykt är omsorg och inte stadigvarande bostäder, säger Ulla Werkell.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed