Content page
MKB köper av NCC för 254 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

MKB köper av NCC för 254 miljoner

550 byggrätter. Kommunala MKB genomför sitt största markförvärv sedan miljonprogrammet, när bolaget köper delar av kvarteret Cementen i stadsdelen Limhamn i Malmö från NCC. Fastighetsvärdet uppgår till 254 miljoner kronor.

– Malmö växer och behovet av nya bostäder är stort. Vi söker aktivt efter mark, och behöver markreserver, för att kunna nå målet med 500 nybyggda hyresbostäder per år. Genom förvärvet i Limhamn skaffar vi oss ett starkt fotfäste i ett attraktivt område, säger Terje Johansson VD på MKB.

MKB förvärvar cirka 65.000 kvadratmeter BTA, varav merparten är bostäder och resterande kommersiella byggrätter, fördelade på sex kvarter inom Limhamns läge. Det finns gällande detaljplan för området och den första byggstarten kan påbörjas 2017.

Joachim Hallengren, Affärsområdeschef NCC Housing:

– Den här affären ligger i linje med vår strategi som samhällsbyggare att bygga variationsrika bostadsområden i snabb takt. Affären omfattar drygt en tredjedel av de byggrätter som NCC har utvecklat i Limhamn.

Omvandlingen av det gamla cementfabriksområdet är i full gång. När området är helt färdigutvecklat kommer det att finnas cirka 1.500 nya bostäder i Limhamns läge. Förutom bostäder med olika upplåtelseformer uppförs här skolor, förskolor, butiker och en stadsdelspark.

I november 2014 köpte MKB byggrätter av NCC för cirka 300 lägenheter i angränsande kvarter i Limhamns läge. De första lägenheterna där beräknas vara klara för inflyttning under 2016. Kvarteren färdigställs successivt fram till 2018.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-30

MER stenafastigheter.se

Comments are closed