Content page
Spadtag med grävskopa i Uppsala | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Spadtag med grävskopa i Uppsala

Datum: 2015-11-27 13:00
Text:
Med en rejäl grävskopa togs ett symboliskt första spadtag för 441 nya hyresrätter som Stena Fastigheter Stockholm ska bygga på Norra Kvarngärdet i Uppsala.

Erik Pelling, kommunalråd (S) och ordförande i plan- och byggnadsnämnden och Nils Pers, vd Stena Fastigheter Stockholm var något ovana men entusiastiska grävskopeförare.

Små lägenheter för en ung målgrupp
Utmärkande för de 441 lägenheterna är att en stor del av dem utgörs av smålägenheter.
- 86 procent av lägenheterna är ettor och tvåor. Vi tror och hoppas att detta ska tilltala en yngre målgrupp och vara ett
välkommet tillskott bland de många unga som söker bostad i Uppsala, säger Nils Pers.
Utöver bostäder blir det även nya lokaler i gatuplan som bland annat ska kunna bidra till ökad handel i närområdet samt en
förskola.
​- Vi har 125.000 personer som av någon anledning står i kö för en bostad i Uppsala. Vi har som målsättning att tredubbla byggtakten. Med Stena Fastigheters projekt tar vi ett rejält kliv mot det målet. Det är även ett viktigt projekt som ett led i att utveckla stadskärnan och skapa mer stadsmässighet i Uppsala, säger Erik Pelling.

Fakta Norra Kvarngärdet:
• 441 lägenheter, 17 fastigheter om vardera 5 våningsplan
• 1-4 r o k från 36 kvm till 93 kvm, 86% av lägenheterna är 1-2 rok, varav merparten är tvåor
• Första inflyttning sker i december 2016 (ca 85 lägenheter), därefter ca 175 lägenheter 2017 och
ca 180 lägenheter 2018. Sista inflyttning
 
 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed