Content page
ICA Fastigheter och AP1 bildar Secore för 1,1 mdr | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ICA Fastigheter och AP1 bildar Secore för 1,1 mdr

Följer upp satsningen på Ancore med nytt bolag. ICA Fastigheter och Första AP-fonden bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Secore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter från ICA Fastigheter Sverige där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

Det samägda bolaget ligger i linje med ICA Fastigheters strategi att bibehålla ICAs inflytande på respektive marknadsplats samtidigt som kapital frigörs för framtida investeringar. Bolaget, som ägs till hälften vardera av ICA och Första AP-fonden, får initialt en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka 1,1 miljard kr. Syftet med bolaget är att förvärva och äga ICA-butiker i strategiska lägen. ICA Fastigheter Sverige kommer även fortsättningsvis att förvalta de sålda butiksfastigheterna.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i transaktionen.

– Genom bildandet av Secore Fastigheter tillsammans med Första AP-fonden skapas förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi har väldigt bra erfarenheter av vårt samägande med Alecta i Ancore, och är mycket glada över att vi skapat ytterligare ett samarbete med en stark och långsiktig investerare, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

– Fastigheter är en viktig del av Första AP-fondens långsiktiga investeringar. Det är därför glädjande att vi nu samarbetar med ICA. Det ger oss möjlighet att investera i en portfölj bestående av handelsfastigheter som är uthyrda med långa avtal säger Johan Magnusson VD för Första AP-fonden.

De 13 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget är Maxi ICA Stormarknad Hässleholm, Maxi ICA Stormarknad Motala, Maxi ICA Stormarknad Kristinehamn, Maxi ICA Stormarknad Bromölla, ICA Supermarket Simrishamn, ICA Supermarket Perstorp, ICA Supermarket Sölvesborg, ICA Supermarket Eksjö, ICA Supermarket Hedemora, ICA Supermarket Alunda, ICA Ettan i Västerås (ICA Supermarket), ICA Nära Katrineholm, ICA Supermarket Österbybruk och motsvarar en total yta om drygt 55.000 kvadratmeter. Bolaget finansieras till 60 procent genom extern finansiering.

ICA Fastigheters avyttring ger en reavinst om cirka 300 mkr, där hälften kommer att redovisas under fjärde kvartalet. Den andra halvan av reavinsten kommer att resultatföras successivt de kommande åren.

ICA Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Ancore Fastigheters strategi är att fortsätta att växa.

Secore Fastigheters förvärv av de 13 butiksfastigheterna förväntas slutföras under december 2015.

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed