Content page
Taxorna ökar tre gånger snabbare än andra priser | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Taxorna ökar tre gånger snabbare än andra priser

Prisökningen på el, värme, avfall, vatten och avlopp har varit tre gånger så hög som övriga priser i samhället under de senaste 20 åren. Det visare en ny undersökning av taxor och avgifter från Nils Holgerssongruppen. Bristande konkurrens är huvudförklaringen till den kraftiga prisutvecklingen.
– Det är oroväckande att priserna på el, värme, vatten och avlopp samt avfall ökat så kraftigt, samtidigt som vi vet att ytterligare höjningar redan aviserats på många håll. För att motverka en fortsatt stark prisutveckling behöver både konkurrensen och kontrollen bli bättre, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. 
 
Prisutvecklingen på taxor och avgifter skiljer sig dessutom avsevärt mellan kommunerna. Å ena sidan finns det kommuner som i princip följt KPI, som till exempel Stenungsund med en ökning på endast 25 procent. Å andra sidan finns det kommuner med betydligt mer dramatisk utveckling, som till exempel Västerås med en ökning på hela 114 procent. 
 
– Den ojämna prisutvecklingen har gjort att den totala kostnaden för el, värme, vatten och avfall nu varierar med 178 000 kr per år för vår typfastighet mellan landets dyraste och billigaste kommun. Det är inte försvarbart och visar tydligt på behovet av öka konkurrensen och släppa in fler aktörer på de här marknaderna, säger Rikard Silverfur.

Kommuner med högst prisutveckling 1996-2015

1. Västerås 114 procent 
2. Kiruna 113 procent 
3. Knivsta106 procent 
4. Norrköping103 procent 
5. Lund 101 procent 

Kommuner med lägst prisutveckling 1996-2015

1. Stenungsund 25 procent 
2. Borlänge  27 procent 
3. Skara 29 procent 
4. Vaggeryd33 procent 
5. Ljungby36 procent

Fakta om Nils Holgerssonrapporten
I Nils Holgerssonrapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet med 15 lägenheter genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Läs mer på www.nilsholgersson.nu
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed