Content page
NP3 gör flera förvärv i Östersund | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NP3 gör flera förvärv i Östersund

Köper i tre separata transaktioner. NP3  har förvärvat fyra fastigheter i Östersund med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 100 miljoner kronor. Den uthyrbara ytan är i sin helhet 11.864 kvadratmeter. Det finns även tillkommande byggrätter om totalt 9.500 kvadratmeter. Säljare av fastigheterna är Norrporten, Dalripan Fastigheter AB samt en lokal fastighetsägare.

Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 10,5 miljoner kronor men nio procent av detta är vakant i dagsläget. För vakansen finns en ettårig hyresgaranti. Största hyresgäster är MA Nordic AB, Dahl Sverige AB, Mekonomen, Däckia samt Bilprovningen. De fyra största hyresgästerna står för 65 procent av hyresvärdet. Ekonomiskt tillträde sker nu under november.

– Det här är en bra affär för NP3 då direktavkastningen ligger över vårt snitt samt att vi växer ytterligare i Östersund som är en prioriterad marknad. De medföljande byggrätterna ger oss möjlighet att dels växa ytterligare i regionen säger NP3:s VD Andreas Nelvig.

Efter affären har NP3 cirka 60 000 kvadratmeter uthyrbar yta i marknadsområde Östersund med ett hyresvärde om knappt 56 miljoner kronor.  Målet är att nå 100 000 kvm i varje marknadsområde vilket NP3 har i fyra av de sex affärsområdena. NP3 har som målsättning att växa ytterligare i Östersund.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-20

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed