Content page
Offentliga Hus köper för 148 mkr i Norrtälje | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Offentliga Hus köper för 148 mkr i Norrtälje

Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i Norrtälje från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 12.745 kvm. Hyresgästerna utgörs främst av offentlig sektor och de årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 12 MSEK. Förvärven sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 148 MSEK.

– Förvärven innebär att vi ytterligare utökar vår portfölj med samhällsfastigheter och stämmer väl överens med vår strategi att stärka vår portfölj i Stockholms län. Fastigheterna är i gott skick och vi ser fram emot att ta över förvaltningen, säger Fredrik Klerfelt, VD i Offentliga Hus i Norden

Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50 procent och det koncernmässiga värdet i Fastator var 135,4 MSEK (90,3) per den 30 juni 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed