Content page
Börsens mest ”politiska” fastighetsbolag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Börsens mest ”politiska” fastighetsbolag

Fastator utökar styrelsen med Bildt och Rosengren. Fastator, som är noterat på First North kommer att utöka sin styrelse vid en extra bolagsstämma den 14 december. Den ska i fortsättningen bestå av sju ledamöter. Bland de som föreslås till nya ledamöter finns två tidigare topp-politiker, Carl Bildt och Björn Rosengren. Samtidigt kommer två andra politiker, tillika stora ägare i bolaget, Ulf Adelsohn och Mats Hulth att lämna styrelsen. Även Svante Norrestad kommer att lämna styrelsen.

Övriga nya ledamöter som ska väljas in i Fastators styrelse är Anders Mossberg, Agneta Jacobsson och Pelle Törnberg. Mats Lundberg och Joachim Kuylenstierna kvarstår som ledamöter, de är dessutom bolagets allra största aktieägare.

Det First North-noterade Fastator hette fram tills i somras Rehact, ett bolag inom ”cleantech” som under en rad år visat uselt resultat och knappt någon intjäning alls.

I somras genomfördes ett omvänt förvärv där Rehact förvärvade gamla Fastator och därefter bytte namn till Fastator. Gamla Fastators aktieägare blev samtidigt största ägare genom att de erhöll nyemitterade aktier i bolaget.

Fastator satsar på att vara ett fastighetsinvesteringsbolag och äger 50 procent av Offentliga Hus i Norden AB som har ett fastighetsbestånd med 48 samhällsfastigheter i 21 svenska kommuner med en total uthyrningsbar yta om drygt 100.000 kvadratmeter.

Konkret Fastighetsutveckling i Sverige AB äger Fastator till 100 procent. Konkret äger en industri- och logistikfastighet i Åstorp samt en handelsfastighet i Nacka med tillhörande exploateringsmark. Dessutom deläger det via bolag fastigheterna Gladan 6 och 7 på Kungsholmen i Stockholm.

Utöver detta äger Fastator även tio patent inom värmeväxlarteknik, ett arv från Rehacts verksamhet. Bolaget har ännu inte kommunicerat vad som kommer att hända med denna för bolaget nu udda verksamhet.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-19

MER stenafastigheter.se

Comments are closed