Content page
Konkurrensverket måste överklaga Växjödomen om fjärrvärme | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konkurrensverket måste överklaga Växjödomen om fjärrvärme

Tingsrättsdomen som ger Växjö kommun rätt att kräva att fastighetsägare ska ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet sätter käppar i hjulen för fastighetsägare att själva välja miljövänligare och billigare uppvärmningsalternativ. Växjö kommun har grovt missbrukat sin ställning och satt konkurrens ur spel. Det är helt oacceptabelt. Konkurrensverket måste överklaga domen, skriver vd:ar och miljöchefer för Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier.

I måndags fastslog tingsrätten i Stockholm i en dom att Växjö kommun har rätt att kräva att villaägare ska ansluta sig till fjärrvärmenätet. Ett avgörande som om domen står sig i högre instanser kan få mycket omfattande och negativa konsekvenser för fastighetsägare, och i värsta fall även för miljön. Det skriver Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, tillsammans med Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, tillsammans med Fastighetsägarna Sveriges miljöchef Yogesh Kumar och Maria Brogren, energi- och miljöchef på Sveriges Byggindustrier, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 

– Växjö kommun men att kravet finns till för att skapa ett klimatsmart boende. Men med sitt agerande hämmar kommunen konkurrensen på värmemarknaden och sätter käppar i hjulen för fastighetsägaren att själv välja andra uppvärmningsalternativ som skulle kunna vara både billigare och mer miljövänliga, exempelvis solvärme eller bergvärme med förnybar el, säger Reinhold Lennebo.
 
Växjö kommun anmäldes till Konkurrensverket av Svenska Borrentreprenörer, en branschorganisation för installatörer av bergvärmepumpar, eftersom de ansåg att beslutet var konkurrenshämmande. Konkurrensverket drev frågan vidare till tingsrätten som nu ställde sig på Växjö kommuns sida.

– Vi, som företrädare för fastighetsägare och byggbolag, anser att domen är djupt upprörande. I praktiken innebär nämligen Växjö kommuns krav på anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet en ny typ av kommunalt särkrav. Om domen står sig kommer det bli fritt fram för fler kommuner att kräva anslutning till det kommunala fjärrvärmebolagets nät, säger Reinhold Lennebo och fortsätter.

– Vi anser att Växjö kommun genom sitt krav på anslutning till det egenägda fjärrvärmebolaget Växjö Energi grovt missbrukat sin ställning. Att som kommun tvångsansluta fastighetsägare till ett uppvärmningsalternativ som tillhandahålls av ett kommunalägt bolag är oacceptabelt ur konkurrensperspektiv. För en privat aktör skulle det vara totalt omöjligt att agera på motsvarande sätt. Det är inte första och blir, om domen står sig, nog inte heller sista gången aktörer på en monopolmarknad missbrukar sin position, säger Reinhold Lennebo.
 
Läs hela debattartikeln.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed