Content page
Aros Bostad tar in 1,1 miljarder i nytt kapital | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Aros Bostad tar in 1,1 miljarder i nytt kapital

AP1 och SEB Trygg Liv med och skapar möjlig investeringsvolym om 3,5 miljarder. Med sikte på bostadsutveckling i framförallt Storstockholmsområdet har Aros Bostadsutveckling tagit in 1,1 miljarder i eget kapital.

Huvudinvesterare är Första AP-fonden, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv tillsammans med SEBs Pensionsstiftelse samt privata investerare. Det här bedöms ge en möjlig investeringsvolym om 3,5 miljarder. För Första AP-fondenär det första gången man investerar i Aros Bostads projekt.

– Att våra tidigare investerare ger oss förnyat förtroende och investerar ytterligare i vår affärsidé känns mycket tillfredsställande, säger Aros Bostads VD Samir Taha.

Projekten kommer omfatta såväl nyproduktion som konvertering och utveckling av befintliga kommersiella fastigheter till bostäder.

– Jag är mycket nöjd med samarbetet med Aros Bostad och de investeringsmöjligheter som vårt samarbete har gett. Investeringarna kompletterar våra övriga tillgångar på det sätt jag eftersträvar, säger Tomas Krywult, Fastighetschef på SEB Investment Management.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed