Content page
Slättö utökar med 216 lägenheter i Karlstad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Slättö utökar med 216 lägenheter i Karlstad

Följer upp köpet från SPG. Slättö har förvärvat 216 lägenheter på Kanikenäsholmen i sydöstra Karlstad från Magnolia Bostad. Projektet omsluter 12.300 kvadratmeter BOA, drygt 100 parkeringsplatser, 55 båtplatser och ett antal sjöbodar.

Under september tillträdde Slättö 167 lägenheter på Bryggudden i centrala Karlstad, genom ett förvärv från SPG, och utökar nu portfölj och närvaro med förvärvet av Kanikenäsholmen.

Projekteringsarbetet har inletts och första inflyttning sker sommaren 2017. Projektet har tagits fram i samarbete mellan Slättö och Magnolia tillsammans med Radar arkitekter och Byggbolaget i Värmland.

– Vi uppskattar Karlstad och har haft möjlighet att förvärva två projekt i mycket bra lägen. Vi ser kontinuerligt över möjligheterna att växa i orter där vi redan etablerat oss, det ger synergier och skalfördelar. Samarbetet med Magnolia har varit mycket konstruktivt och utformningen av projektet sker efter våra preferenser och ger ett attraktivt boende i anslutning till Vänern, säger Henrik Nordlöf, vice VD för Slättö Förvaltning.

Slättös affärsidé är att direktinvestera i nyproducerade hyresfastigheter i svenska tillväxtorter. Slättö äger per utgången av det tredje kvartalet 2015 nyproducerade hyresrätter och projekt, som vid färdigställande uppgår till ett samlat värde om drygt 2,6 miljarder kronor. Portföljen omsluter drygt 1.600 lägenheter uppgående till totalt knappt 90.000 kvm bostadsarea.

Drygt en fjärdedel av beståndet är under förvaltning, resterande del är under utveckling med färdigställande under 2016 och 2017. Slättö har en etablerad närvaro i kommunerna Karlstad, Knivsta, Lidingö, Linköping, Norrköping, Umeå, Upplands-Bro, Västerås och Örebro.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-17

MER stenafastigheter.se

Comments are closed