Content page
Konsumentprisindex för oktober 2015 är 314,29 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konsumentprisindex för oktober 2015 är 314,29

Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2015 till 314,29 vilket är en höjning sedan oktober 2014.

Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2015 till 314,29 vilket är en ökning med 0,27 enheter (motsvarar ökning med 0,09 %) sedan oktober 2014.

För fastighetsägare som använder Fastighetsägarnas indexklausul (för lokalhyresavtal med en avtals- och förlängningstid på minst tre år) har värdet av konsumentprisindex, för oktober månad betydelse för uttaget av nästa års hyra. Det innebär att hyrorna för 2015 justeras i förhållande till innevarande års hyror. Hur mycket beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad.

För att vara säker på vilken justering av hyran som följer av årets oktoberprisindex, kan du som är medlem använda vår beräkningsmodell Faktiskt utfall av Fastighetsägarnas indexklausul, som visar hyresutfallet under de avtalsförutsättningar som du anger. För att kunna använda beräkningsmodellen måste du vara inloggad som medlem. Beräkningsmodellen finns i Kunskapsbanken.

Läs mer på SCB om konsumentprisindex för oktober 2015

 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed