Content page
Arkitekttävling om nytt stadshus i Uppsala | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Arkitekttävling om nytt stadshus i Uppsala

September 2016 koras vinnande förslaget. Fem arkitekter kommer att få tävla om att lämna förslag på hur ett nytt, renoverat och tillbyggt stadshus i Uppsala ska se ut. Ett hus där Uppsalaborna känner sig välkomna och där demokratin får större plats, är några av kraven som arkitekterna ska uppfylla. I september 2016 ska det vinnande förslaget presenteras.

Fastighetsvärlden kunde i juni avslöja att ledande politiker och tjänstemän i Uppsala hade dammat av de gamla planerna på att bygga ut det existerande stadshuset (läs mer här). Enligt planen som FV skrev om då ska stadshuset fördubblas från dagens 10.048 kvm.

– Stadshuset har en central plats både Uppsalas stadsbild och i mötet mellan kommuninvånare, tjänstemän och politiker. De tävlande arkitekterna ska förhålla sig respektfullt till den befintliga tidstypiska byggnaden och samtidigt skapa något nytt som är ett utryck för den tid vi lever i nu. Det är ett uppdrag fullt av arkitektoniska utmaningar och det ska bli otroligt spännande att se vad vi får in för förslag, säger stadsdirektören Joachim Danielsson.

Ombyggnaden av stadshuset är nödvändig av flera skäl. Arbetsmiljön behöver förbättras då fastigheten är kraftigt sliten. Uppsala kommuns förvaltningar är idag utspridda och kommunen behöver samlokalisera flera verksamheter för bättre samordning och effektivitet. Ytorna och miljön kring stadshuset behöver även rustas upp. Med ett modernt miljöcertifierat stadshus som kan utnyttjas på ett yteffektivt sätt kan Uppsala kommun både spara pengar och minska sin klimatpåverkan.

Bottenvåningen ska inrymma en kommunfullmäktigesal och vara öppen och välkomnande med stor kapacitet för information, utställningar, mottagning och evenemang, restaurang och café. Stadshuset ska även vara arbetsplats för cirka 1.500 medarbetare och förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2015 att ge Förvaltningsfastigheter AB i uppdrag att inom ramen för beslutade investeringsramar utarbeta systemhandlingar och kalkyler som underlag för slutligt investeringsbeslut.

Uppsala stadshus uppfördes efter ett ursprungligt tävlingsförslag från 1957, men byggdes inte färdigt i sin helhet. Huset är en märkesbyggnad för Uppsala med stora kulturhistoriska värden.

Arkitekter kan fram till den 15 december 2015 lämna in intresseanmälningar för att vara med i tävlingen. Därefter kommer fem tävlande att väljas ut. De tävlande har sedan på sig fram till nästa sommar att lämna in sina färdiga förslag. I september 2016 kommer tävlingsjuryn att vid en prisutdelning meddela vilket som blir det vinnande förslaget.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed