Content page
Vasakronan når 99 miljarder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vasakronan når 99 miljarder

Resultat på 6,9 miljarder. Vasakronans har redovisat resultatet för årets nio första månader. Bolaget konstaterar att efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög under perioden och totalt genomfördes nyuthyrningar motsvarande 130.000 kvadratmeter (94.000) med en årshyra på 430 mkr (281).

  • Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt till 4.492 mkr (4.404). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,4 procent (91,6).
  • Driftnettot ökade och uppgick totalt till 3.201 mkr (3.137). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 1 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2.289 mkr (2.110) främst till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6,8 procent (2,9), vilket motsvarar 6.241 mkr (2.481). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 99 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 125 mkr (-1.952).
  • Resultat efter skatt ökade till 6.859 mkr (2.099).

Stark hyresmarknad och ytterligare sänkning av avkastningskraven gav en värdeökning på 6,2 mdkr under årets första nio månader. Fastighetsvärdet uppgår totalt till 99 mdkr.

Nettouthyrningen uppgick till 186 mkr (-67). I Göteborg blev det klart med två nya hyresgäster i Kompassen genom uthyrningar till klädmärket Superdry och butikskedjan Best of Brands, och i Stockholm hyrdes lokaler ut till Bambora och Food Village i projekt-fastigheten Klara C. I Uppsala påbörjades en investering på 490 mkr i en ny byggnad om 12.850 kvm i Uppsala Science Park. Fastigheten är uthyrd till 78 procent genom ett 20-årigt avtal med Landstinget.

– Både hyres- och fastighetsmarknaden är heta just nu på alla våra orter. I Stockholms och Göteborgs centrala delar är det idag så låga vakanser att det är svårt att möta efterfrågan på kontor. Det driver hyresutvecklingen både i citylägen, men även i de yttre områdena. Vi ser goda förutsättningar för nyproduktion och vi satsar därför på att öka vår projektportfölj ytterligare, säger Fredrik Wirdenius VD Vasakronan.

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-06

MER stenafastigheter.se

Comments are closed