Content page
Castellum investerar 289 miljoner i tre affärer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellum investerar 289 miljoner i tre affärer

75 procent uthyrt i projekt Sillfabriken i Göteborg. Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Eklandia Fastighets AB, påbörjat ombyggnation av fastigheten Majorna 163:1 i Göteborg som omfattar cirka 5.700 kvm kontors- och lagerlokaler. Investeringen beräknas uppgå till 108 Mkr, inklusive värdet av egen mark om 20 Mkr. Ombyggnationen rymmer hållbara och funktionella arbetsplatser och planeras vara färdigställd i november 2016. Projektet genomförs enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad nivå Silver. Hyresavtal har redan tecknats för 4.300 kvm, cirka 75 procent av den totala uthyrningsbara ytan.

Eklandia förvärvade fastigheten år 2006 och den kommer efter ombyggnaden att marknadsföras som Sillfabriken. Fastigheten ligger i Klippanområdet på södra älvstranden, i nära anslutning till Älvsborgsbrons påfart. Närmiljön har de senaste åren utvecklats genom byggnation av både bostäder och kommersiella lokaler och är i dag ett livligt område där kreativa företag tar plats i gamla industrilokaler med ny, spännande arkitektur.

– Göteborg präglas av låg vakansgrad inom kontorssegmentet. Området Klippan har goda tillväxtförutsättningar och blir allt mer attraktivt för etablering i takt med att området fortsätter att utvecklas”, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB.

I Malmö investerar dessutom Fastighets AB Briggen i nybyggnation av en bilhall och -verkstad och utnyttjar därmed sin byggrätt på fastigheten Ringspännet 5. Byggstart är beräknad till månadsskiftet november/december 2015 och investeringen beräknas uppgå till 52 Mkr, inklusive värdet av egen mark om 4 Mkr.

Inflyttningen planeras till senhösten 2016. Ett tioårigt hyresavtal har tecknats för hela fastigheten, som omfattar 3.300 kvm.

I Jönköping har Fastighets AB Corallen förvärvat kontorsfastigheten Vakten 11 med en uthyrningsbar yta om ca 7.000 kvm, vilket Fastighetsvärlden tidigare berättat. Investeringen uppgick till 129 Mkr och tillträde har skett.

Fastigheten innefattar två moderna och flexibla byggnader, uppförda 2010/2011, på A6-området, Jönköpings främsta externhandelsområde. I fastigheten ryms såväl vård- respektive friskvårdsverksamhet som kontor och butiksverksamhet. Uthyrningsgraden uppgår till 98 procent.

– Vi förstärker nu våra marknadspositioner i Fosie och på A6-området”, säger Henrik Saxborn. ”Det innebär att Briggen och Corallen ökar densiteten i områdena och effektiviserar förvaltningen.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed