Content page
Boverket vill se social housing | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Boverket vill se social housing

Det behövs en ny modell för att öka utbudet av tillgängliga bostäder för inkomstsvaga grupper anser Boverket och föreslår att vi öppnar för bostadsbyggande riktat till särskilda grupper i Sverige.

Det är i en kartläggning av vilka åtgärder som behövs för att öka utbudet av bostäder för att klara av ett hårdare söktryck på bostadsmarknaden i ljuset av den ökade flyktingströmmen som Boverket öppnar för social housing.

”Boverkets uppfattning är att staten borde kunna fungera som en katalysator som gör att fler bostäder byggs för de hushåll och grupper som har de lägsta inkomsterna, vilket i praktiken betyder en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll”, skriver myndigheten rapporterar Fastighetstidningen.
 
– Läget är så allvarligt nu att diskussionen om att vi inte ska ha selektiva bostadslösningar är lite överspelad, säger Micael Nilsson, expert på Boverket, till tidningen Hem&Hyra.
 
– Boverket konstaterar helt riktigt att business as usual inte fungerar under rådande situation. Det finns därtill fler grupper än nyanlända vars ställning på bostadsmarknaden är mycket svag. För dem krävs också särskilda lösningar, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige till Fastighetstidningen och fortsätter.
 
– Förslaget om behovsanpassat stöd kommer inte att lösa de akuta problemen med flyktingmottagandet, men flera av utmaningarna riskerar att bestå även om situationen i de länder människor flyr från förbättras. De nyanlända är en väldigt tydlig grupp med svag ställning på bostadsmarknaden, men i en social bostadspolitik behöver det finnas möjligheter att stödja utbudet av bostäder för fler med särskilda behov, säger Martin Lindvall.
 

Bostadsminister Mehmet Kaplan anser däremot att inga ytterligare åtgärder behövs för att öka antalet tillgängliga bostäder. Bostadsministern hänvisar i kommenterar till TT till att det som Boverket efterfrågar redan görs.
 

– Tidigare saknades en aktiv bostadspolitik från staten. Vi investerar 5,5 miljarder för att bygga nytt och det är precis vad som efterfrågas i Boverkets analys, säger Mehmet Kaplan.

Remissinstanser negativa till investeringsstöd

Men en kartläggning av de olika remissinstansernas synpunkter som Fastighetstidningen gjort visar att få aktörer vill ha investeringsstödet. Fastighetstidningen skriver att varken Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, eller branschorganisationen Studentbostadsföretagen, tror att stödet fungerar för att ge nya studentbostäder i storstadsområdena där behovet är som störst.Dels menar de att det med nuvarande hyrestak inte är förenligt med dagens byggkostnader att bygga i Stockholm där marken är dyr. I flera exempelfall som Studentbostadsföretagen och Stockholms Studentbostäder räknat på blir det mer lönsamt att bygga studentbostäder utan stöd än med stöd, något som blir extra tydligt i landets storstadsregioner.
 
– I Stockholm kan vi tyvärr konstatera att stödet i sin nuvarande utformning inte underlättar nyproduktionen av studentbostäder i regionen. En kalkyl visar istället att det blir en ren förlust att producera studentbostäder med investeringsstöd eftersom att vi tappar alltför stora hyresintäkter, säger Ingrid Gyllfors, vd för Stockholms Studentbostäder (SSSB) i ett pressmeddelande.
 
Byggherrarna avstyrker förslaget och varnar för risken att stödet kan skapa långsiktiga skador på bygg- och fastighetsmarknaden.
 
Sveriges byggindustrier ”avråder å det bestämdaste” i sitt remissvar. De skriver: ”Det nu framlagda förslaget kommer bara marginellt att påverka nivåerna i bostadsbyggandet. Få eller inga nya jobb skapas. Erfarenheter från tidigare perioder där investeringsbidrag funnits har visat att investeringsbidraget inte nämnvärt bidragit till att öka bostadsutbudet”.
 
– I vårt remissvar framhöll vi tydligt att nyproducerade bostäder alltid kommer vara dyrare än de som finns i det befintliga beståndet. Erfarenheter från tidigare perioder med investeringsstöd visar att subvention inte leder till ett ökat bostadsutbud. Subventioner förstår också marknaden och har därför avvisats av såväl fastighetsbranschen som bostadspolitiska experter, säger Martin Lindvall. 
 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed