Content page
Byggsubventioner bör gå till provisoriska bostäder för nyanlända | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggsubventioner bör gå till provisoriska bostäder för nyanlända

Skrota förslaget om att införa subventioner för ökad nyproduktion av hyreslägenheter och använd istället pengarna till att snabbt skapa provisoriska bostäder för nyanlända flyktingar. Det föreslår Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Flyktingströmmen till Europa och Sverige innebär utmaningar för hela samhället av ett slag som vi inte sett sedan andra världskriget. Detta gäller särskilt uppgiften att ge dem som kommer till Sverige förutsättningar att så snabbt som möjligt få möjlighet till egen försörjning genom arbete och inte minst tillgång till en bostad.

– Men det är också här som förutsättningarna är som sämst. Den tilltagande bostadsbristen gör att där möjligheterna att få ett jobb är som störst är tillgången till bostäder som minst. Och om det redan idag är svårt för många grupper att etablera sig på bostadsmarknaden på våra tillväxtorter, hur ska då de som kommer hit som flyktingar ha möjlighet att få tillgång till en bostad, frågar Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo

Finansdepartementet letar desperat sparmöjligheter inom alla politikområden för att klara av den ökade flyktingströmmen. Regeringen borde i det läge använd de resurser som finns tillgängliga där de gör som störst nytta anser Reinhold Lennebo.

– Byggsubventioner för att bygga små hyreslägenheter är inget som ger tak över huvudet till de tusentals flyktingar som varje vecka kommer till Sverige. Just nu måste vi acceptera att vi även i Sverige kommer att få se tältläger som tillfälliga lösningar på den akuta krisen. Men tältläger kan bara vara undantag, också provisoriska bostäder måste erbjuda en viss värdighet, säger Reinhold Lennebo.

Boverket presenterade på tisdagen flera förslag för att på kort tid ökar antalet provisoriska boenden. Bland annat föreslår Boverket att staten bör fungera som en katalysator för ökat bostadsbyggande för hushåll och grupper med låga inkomster, men också åtgärder för att snabbt öka utbudet av bostäder genom ombyggnader av lokaler till bostäder och uppförande av tillfälliga modulbostäder. Men för det krävs att regeringen skjuter till ekonomiska medel. 

– Om regeringen visar att den är beredd att tänka om och skrota byggsubventionerna finns det också goda förutsättningar att snabbt få fram pengar för att öka byggandet av bostäder för dem som har mest akut behov. Jag är övertygad om att detta är något som många företag i vår bransch ser som en prioriterad uppgift. Det är vårt sätt att ta det ansvar som regeringen uppmanar civilsamhället och näringslivet till i den rådande flyktingkrisen, avslutar Reinhold Lennebo.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed