Content page
Nödvändig avhysning i Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nödvändig avhysning i Malmö

Den avhysning av en olovlig bosättning i Malmö som genomfördes idag var nödvändig av både humanitära och rättsliga skäl. Det är bra att myndigheterna till slut ingripit och avhyst de personer som olovligen bosatt sig på en tomt i Malmö. Samtidigt är det beklagligt att processen varit så långdragen.

I dag avhyste polisen de personer som olovligen och mot markägarens vilja bosatt sig på en tomt i Malmö.

– Det är bra att polisen tillsammans med Malmö kommun nu agerat och genomfört den avhysning som markägaren under lång tid försökt få stöd att genomföra, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige och fortsätter.

– Det är beklagligt att avhysningsprocessen tagit så lång tid, särskilt med tanke på att bosättningen medfört sanitära problem som kommunen ålagt fastighetsägaren att åtgärda utan att ge stöd för avhysning men också med omtanke om de som tvingats bo där, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsägare har ett mycket långtgående ansvar för att det ska vara ordning på fastigheten och för att vidta åtgärder vid nedskräpning. Men reglerna är inte anpassade utifrån den situation som växt fram med allt fler olovliga bosättningar anser Fastighetsägarna.

– Vi behöver hitta en modell där fastighetsägaren får hjälp med avhysning och där vi samtidigt visar respekt för utsatta människor. Myndigheterna kan inte fortsätta skjuta över ansvar och kostnader på den enskilda fastighetsägaren. Kommuner, polisen och andra myndigheter måste samverka för att skapa en fungerande hantering, säger Reinhold Lennebo.

Läs mer om hur du som fastighetsägare kan hantera olovliga bosättningar

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed