Content page
Andreas Nervig nöjd med NP3:s resultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Andreas Nervig nöjd med NP3:s resultat

Norrlandsbolaget NP3 har redovisat sitt resultat för perioden januari till och med september. Siffrorna ser ut på följande sätt:

  • Intäkterna ökade till 294 MSEK (162)
  • Driftöverskottet ökade till 220 MSEK (128)
  • Överskottsgraden uppgick till 75 % (79)
  • Förvaltningsresultatet blev 152 MSEK (67)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 52 MSEK (35)
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 4 179 MSEK jämfört mot 3 333 vid årets ingång. 62 MSEK avser fastigheter som innehas för försäljning
  • Tillträden av 28 stycken fastigheter för 732 MSEK och försäljning av tre fastigheter för 8 MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 148 MSEK (81) vilket motsvarar 3,03 SEK/aktie (2,93 efter utspädning, respektive 4,11
    före utspädning)

VD Andreas Nelvig kommenterar delårsrapporten:

”NP3 har gjort ett mycket starkt tredje kvartal och siffrorna i denna delårsrapport talar verkligen för sig själva. Vårt mål är att för helåret nå en överskottsgrad om 75 procent vilket jag trodde skulle bli svårt att nå i år, men nu är vi där!

Att kunna visa en överskottsgrad om 80 procent för kvartalet och 75 procent för delåret gör mig stolt. Vi har ökat våra intäkter med cirka 80 procent mot föregående års period och redovisar ett förvaltningsresultat som ökat med drygt 125 procent. Det låga ränteläget påverkar naturligtvis men vår effektivitet i såväl fastighetsförvaltningen som de centrala funktionerna bidrar starkt.

Ser man på kvartalet har intäkterna ökat med 56 procent och förvaltningsresultatet med 82 procent. Förvaltningsresultatet per aktie blir för kvartalet 1,24 kronor. Då vi har en stark kassa och beviljade lånelöften har vi en fortsatt förvärvskapacitet om cirka 1 miljard kronor i fastighetsvärde. Det återstår cirka 300 miljoner innan vi når det uppsatta målet att förvärva fastigheter för 1,3 miljarder under året. Tittar man historiskt på vår utveckling har vårt fastighetsvärde och vårt förvaltningsresultat tydligt följt varandra, därför ser jag stora möjligheter att öka vinsten per aktie.

Som noterat ovan levererar vi siffror som talar för sig själva. Jag väljer därför att inte kommentera rapporten utförligare. Det är ett kvartal jag är stolt över och framförallt är jag stolt över NP3 och alla medarbetare som kämpat hårt och bidragit.

Jag avslutade förra kvartalets VD ord med ”Trots att omvärlden är orolig känner jag trygghet i vårt NP3.” Jag känner en fortsatt trygghet i NP3 men jag känner mig allt annat än stolt över utvecklingen i vår omvärld. Flyktingkrisen berör oss alla och jag önskar att vi kunde göra mer för dessa utsatta människor. I den akuta situation som råder borde vi gemensamt kunna få människor på flykt att känna sig välkomna till tryggheten i Sverige och då gärna i norra Sverige. Jag hoppas att fler med mig tänker mer än någonsin på vår omvärld!

Vad gäller NP3 ser jag fram emot avslutningen på året och jag hoppas att ni, likt mig, tror på att NP3 har framtiden för sig.”

Fastighetsvärlden Idag 2015-11-03

MER stenafastigheter.se

Comments are closed