Content page
Jernhusen förbättrar rörelseresultatet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jernhusen förbättrar rörelseresultatet

Jernhusens rörelseresultat före värdeförändringar steg under januari-september med 15 procent till 430 (373) miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. I jämförbart fastighetsbestånd blev förbättringen tolv procent.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed