Content page
Fler bokaler om hyreslagen skrivs om | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fler bokaler om hyreslagen skrivs om

Boverket har på regeringens uppdrag utrett om det finns några hinder i hyreslagstiftningen för att öka antalet bokaler. I inventeringen konstaterar Boverket att det inte finns några hinder så länge bokalen består av en separat lokal och bostad. Men för äkta bokaler, där verksamhet och boende blandas i samma utrymme, finns det flera hinder. Här behöver hyreslagen skrivas om anser Fastighetsägarna.

En bokal, alltså en kombination av en bostad och lokal, är egentligen en nygammal boendeform som var vanlig ända fram till 1960-talet i Sverige. Därefter försvann den i takt med strängare krav på bland annat arbetsmiljö och livsmedelshygien. Det rapporterade Fastighetstidningen 2013. Men nu kanske det kommer att bli vanligare även i Sverige. 

Boverket har på regeringens uppdrag inventerat om det behövs några förändringar av regelverket för att öka möjligheterna att skapa bokaler. Så länge det handlar om två separerade enheter med två skilda avtal, ett för bostaden och ett för lokalen, ser Boverket inga rättsliga hinder för att fler bokaler ska kunna skapas. 
 
Men för äkta bokaler, där verksamheten och boendet är integrerat i samma utrymme, finns det flera hinder. Bland annat ställs det i Boverkets byggregler (BBR) olika krav på en lokal och en bostad. Något som innebär skilda krav på bland annat tillgänglighet, akustik och brandskydd. 
 
– För att uppfylla Boverkets byggregler behöver man tidigt fatta beslut om det definitionsmässigt rör sig om en bostad eller lokal, då det inte heller i Boverkets regler finns några bokaler, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige, till Fastighetstidningen.

Bokalen skulle kunna ge flera fördelar till områden där bostäder och lokaler ofta är separerade och där ett område med övervägande lokaler blir folktomt på kvällarna. Men för det skulle hyreslagstiftningen behöva skrivas om anser Fastighetsägarna. 
 
– Först då skulle vi kunna ha bokaler på riktigt. Omöjligt kan det inte vara, i Europa är det ju inte helt ovanligt. All typ av kundanpassning som möjliggör kreativitet är bra. Man bör anpassa lagen att bättre främja sådana lösningar, säger Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Sverige till Fastighetstidningen.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed