Content page
Amorteringskravet nobbat igen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Amorteringskravet nobbat igen

Kammarrätten har idag yttrat sig över Finansdepartementets nya promemoria om amorteringskrav. Tidigare i år ansåg kammarrätten att Finansinspektionen saknade rättsligt stöd för att meddela föreskrifter om amorteringskrav. Kammarrätten avstyrker även det nya förslaget.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed