Content page
Budkommittén i Tribona säger ja till Catenas erbjudande | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Budkommittén i Tribona säger ja till Catenas erbjudande

Budkommittén i Tribonas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna i Tribona att acceptera Catenas offentliga uppköpserbjudande – som Fastighetsvärlden skrev om i tisdags, läs mer här.

Beskedet kommer från styrelsens budkommitté, bestående av styrelseledamöterna Mats-Olof Ljungquist, Malin Rylander-Leijon och Anneli Jansson.

Budkommittén konstaterar att det rena kontantalternativet om 42 kronor per aktie i Tribona innebär en premie om cirka 8,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Tribonas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 dagarna samt en premie om cirka 9,4 procent jämfört med sista betalkurs för Tribonas aktie på Nasdaq Stockholm den 19 oktober.

Budkommittén ser positivt på att Tribonas aktieägare som innehar 1.000 aktier eller fler nu av Catena erbjuds ett vederlag som är bättre än i det erbjudande som Corem offentliggjorde den 18 september 2015

Fastighetsvärlden Idag 2015-10-22

MER stenafastigheter.se

Comments are closed