Content page
ABK vill sälja 1 000 bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABK vill sälja 1 000 bostäder

Kommunala AB Kristianstadsbyggen (ABK) äger 8.900 lägenheter. Det motsvarar 70 procent av ortens hyresrätter.

Nu har de styrande politikerna enats om att sälja 1 000 lägenheter för att på det sättet finansiera nyproduktion. Någon tidsram är inte bestämd och bostäderna kan komma att säljas etappvis. Vilka bostäder som ska säljas är oklart.

– Ett kommunalt bolag ska vara ett verktyg för bostadsförsörjningen. När bostadsbristen är så stor som nu, räcker det inte att äga och förvalta. ABK måste bygga betydligt mer än tidigare, säger kommunalrådet Heléne Fritzon (S).

Analyser visar att Kristianstads kommun behöver minst 400 nya bostäder om året för att växa och utvecklas i önskad takt. Den senaste femårsperioden byggdes sammanlagt 643 bostäder, varav de flesta var villor. Utbyggnadstakten behöver alltså tredubblas.

Ambitionen är att ABK ska sälja ungefär lika många lägenheter som de bygger, alltså omkring 1 000. Bolaget får därför i uppdrag att sätta samman ett paket med fastigheter, som samlat erbjuds till en ny ägare. Kraven på det bolag som ska överta fastigheterna är att det ska ta en aktiv roll i förvaltandet men också åta sig att bygga ytterligare ett antal bostäder i kommunen.

– Vi vet att ABK är en bra hyresvärd, men det finns andra seriösa fastighetsbolag som också kan förvalta ett bostadsbestånd på ett bra sätt. I det nuvarande läget måste vårt allmännyttiga bolag lägga större fokus på att ge fler människor tillgång till en egen bostad, säger Sven Nilsson (C).

Den politiska ledningens nästa steg blir att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i nära samråd med ABK utreda lämpligt tillvägagångssätt, ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och förtydliga ägardirektivet till det kommunala bostadsbolaget.

– Huvudlinjen är att ABK behöver skapa utrymme för en ökad utbyggnadstakt. Hur vi ska gå tillväga avgörs i nära dialog med bolagets styrelse och ledning. Tillsammans kan vi göra skillnad och se till att fler kan få ett bra hem i Kristianstads kommun, säger Pierre Månsson.

– Att bygga nya bostäder och bygga nya skolor är att bygga framtiden i Kristianstad. Vi ger ABK en ledande roll i den utvecklingen och vill med vårt förslag skapa en långsiktig lösning, säger Heléne Fritzon.

FV Idag 2015-10-16

MER stenafastigheter.se

Comments are closed