Content page
Förluster för Skanska i USA | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förluster för Skanska i USA

Förluster i verksamheten i USA belastar Skanskas resultat i det tredje kvartalet 2015 med 630 miljoner kronor. För helåret 2015 beräknas rörelseresultatet uppgå till 5,5–6,0 miljarder kronor för koncernen. 

Skanska belastar resultatet i verksamheten i USA med 630 miljoner kronor under tredje kvartalet 2015. Omkring 470 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Civil och omkring 160 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar i USA Building.

Merparten av nedskrivningarna härrör ur sex projekt och de huvudsakliga orsakerna är designförändringar av kunden samt lägre än förväntad produktivitet.

Skanskas policy är att redovisa total bedömd kostnad för färdigställande medan intäkter från ändrings-, tilläggskontrakt eller andra kostnadsökningar inte redovisas förrän kunden har godkänt dem.

Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i tredje kvartalet 2015 uppgå till cirka 900 miljoner kronor för koncernen. För helåret 2015 beräknas rörelseresultatet uppgå till 5,5–6,0 miljarder kronor för koncernen.

All övrig information som är relaterad till det tredje kvartalet 2015 kommer att presenteras vid Skanskas niomånadersrapport för 2015 den 28 oktober 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed