Content page
Låt fastighetsägare och boende utforma kommunal förpackningsinsamling | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Låt fastighetsägare och boende utforma kommunal förpackningsinsamling

Det måste löna sig bättre för fastighetsägare och boende att sortera och återvinna sitt avfall. Därför behöver ett nytt kommunalt system för insamling och förpackningar och returpapper utformas tillsammans med boende och fastighetsägare. Det skriver Fastighetsägarna tillsammans med HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo i Dagens Samhälle.

Regeringen är inte nöjd med hur dagens system för förpacknings- och returpappersinsamling fungerar och har därför gett en särskild utredare i uppdrag att se över hur en övergång till ett kommunalt förpackningsinsamlingssystem skulle kunna se ut.

– Oavsett om det blir en övergång till ett kommunalt insamlingssystem eller inte måste fokus vara på att skapa ett system som både gör det lätt och lönsamt att återvinna. Men då måste också fastighetsägare och boende ges möjlighet att påverka hur systemet utformas, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamling (FTI) visar att svenskar är bra på att återvinna glas, metall och papper men betydligt sämre på att återvinna plastförpackningar. Endast cirka 40 procent av alla plastförpackningar återvinns. Samtidigt visar en undersökning som HSB beställt från Sifo att 55 procent av hushållen anser att bättre möjligheter till återvinning nära det egna boendet skulle bidra till att man källsorterar i större utsträckning än i dag.

– Många fastighetsägare har byggt om soprum och infört sortering på eget initiativ trots att det är producenternas ansvar. Det visar att det finns en stor vilja att bidra till ett hållbart kretsloppssystem. Men ska system fungera fullt ut måste det bli lönsamt att göra rätt, säger Rikard Silverfur.

Fastighetsägarna riktar därför tillsammans med HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo följande uppmaningar till regeringens utredare för övergången till kommunal förpackningsinsamling.

  • Tydliggör att avfall är en resurs som ska tillbaka till kretsloppet. Detta kan göras genom att hushållen inte behöver betala flera gånger för att samla in förpackningar och returpapper till producenterna.
  • Hela insamlingen av förpackningar och returpapper ska finansieras genom förpackningsavgift och materialvärdet. Inte förrän då har producenterna ett incitament att minska mängden förpackningar.
  • Incitamentsbaserade lösningar måste ses som bättre än tvingande krav. Det ska vara lönsamt för de boende och fastighetsägare att sortera och tillhandahålla insamlingsplatser.
  • Insamlingsplatserna måste komma närmare de boende. Detta kan lösas på olika sätt beroende på de lokala förutsättningarna. Kvartersnära gemensamma insamlingsplatser kan vara en lösning när det inte finns utrymme för miljörum eller om externa insamlingsplatser är mer kostnadseffektiva för de boende än insamling i fastigheten.
  • Kommunerna ska samråda med boende och fastighetsägare om lokala insamlingssystem, så att det inte blir ett nytt system som inte är anpassat efter de boendes behov.

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed