Content page
E-signering gör hela avtalsprocessen digital | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

E-signering gör hela avtalsprocessen digital

Fastighetsägarnas elektroniska tjänst för standardavtal Fastighetsägarna Dokument inför nu e-signering. E-signering innebär en effektivare hantering vid kontraktsskrivning, vilket ger stora tidsbesparingar och mindre miljöpåverkan.

– Vi är glada att nu kunna erbjuda e-signering till våra användare i Fastighetsägarna Dokument genom vårt samarbetsavtal med Egreement. Vi vet att det finns en efterfrågan på tjänsten och en stor nyfikenhet i att komma igång med e-signering bland våra kunder, säger Katja Kalda, marknadsansvarig Fastighetsägarna Dokument.

Line Zandén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna och ansvarig för det juridiska innehållet i Fastighetsägarna dokument:

Är ett avtal som signerats elektroniskt giltigt?

– Ja, i de flesta fall. Huvudregel är att vi i svensk rätt har formfrihet när vi ingår avtal. Enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer, så är ett avtal signerat med en kvalificerad elektronisk signatur, e-legitimation, likställt med en manuell underskrift. För vissa avtalstyper gäller dock formkrav och i de fall då lag anger att avtal ska undertecknas egenhändigt och det inte anges att man kan använda elektronisk signatur, ska man inte använda e-signering.

I Fastighetsägarna Dokument finns mallar som täcker in många områden inom fastighetsrätten. Är det ok att använda e-signering i alla dessa fall? Eller finns det avtal som inte bör undertecknas elektroniskt?

– I Fastighetsägarna Dokument finns främst avtalsmallar inom fastighetsrättens område. Inom detta rättsområde finns vissa avtal där lagen uppställer formkrav; krav på skriftlighet och i vissa fall även krav på parternas egenhändiga undertecknande. Vi har gjort bedömningen att kunden kan tillämpa e-signering på i stort sett alla avtalen i Fastighetsägarna Dokument. De mallar där vi tills vidare inte rekommenderar användning av elektronisk signatur är avtalet om upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt samt de mallar som rör ett ensidigt undertecknande; typiskt sett meddelanden, uppsägningar och ansökningsblanketter.

Läs mer om hur e-signeringen fungerar i Fastighetsägarna Dokument.
Läs mer om e-signering hos E-avtal

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed