Content page
Carlström och Fyrberg bakom nytt bolag för bostadsproduktion | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Carlström och Fyrberg bakom nytt bolag för bostadsproduktion

För att möta efterfrågan på nyproducerade bostäder, och som ett komplement till nuvarande affärsmodell, kommer Heimstaden AB tillsammans med Aptare Fastigheter AB genom det nybildade bolaget Heimstaden Projektutveckling AB utveckla bostäder i tillväxtorter i Sverige. Heimstaden har idag pågående/kommande projekt om ca 1 000 lägenheter i mellersta och södra Sverige. För att hantera dessa och kommande projekt kommer Heimstaden Projektutveckling AB agera stöd åt både Heimstaden AB och Nordhalla Fastigheter AB. Nyproduktion av hyresrätter blir därmed ett komplement till förvärv av existerande hyresfastigheter för Heimstaden ABs och Nordhalla Fastigheters vidare expansion och utveckling i Sverige.

Heimstaden Projektutveckling AB ägs till lika delar av Heimstaden AB och Aptare Fastigheter AB. Verksamheten kommer ledas av Tomas Carlström (VD) och Jakob Fyrberg (Affärsutvecklingschef).

Tomas Carlström, som är en av grundarna till IKANO Bostad AB och verkade som VD under bolagets första 10 år, har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och bostadsproduktion. Jakob Fyrberg har jobbat på bl.a. Catella Corporate Finance i Stockholm samt på IKANO Bostad AB med affärsutveckling. Tomas och Jakob är delägare i Aptare Fastigheter som idag äger och förvaltar cirka 60 000 kvm fördelat på bostäder och kommersiella lokaler

Patrik Hall, Ordförande i Heimstaden Projektutveckling AB – ”Genom Heimstaden Projektutveckling AB, och dess ledning med gedigen erfarenhet kring bostadsutveckling, kommer Heimstaden koncernen tillföras stora möjligheter att utnyttja existerande byggbar mark samt projektera nya bostadsområden i både orter vi redan är närvarande i genom Heimstaden och Nordhalla samt nyetableringar i andra tillväxtorter. Genom vår egenskap som långsiktig ägare av bostadsfastigheter och genom vår erfarenhet kring vilka produkter som efterfrågas kan vi nu leverera bostäder från ax till limpa. Detta ligger i linje med vår önskan om att ha kontroll över alla led i vår verksamhet. Beroende på varje projekts natur kommer hyresrätter att blandas med bostadsrätter eller äganderätter för att bygga det boende som efterfrågas och bedöms vara långsiktig bäst.”

Heimstaden är idag ett av Sveriges största bostadsbolag med verksamhet i Sverige och Danmark. För närvarande ingår ca 7 800 lägenheter i bolagets egenägda bestånd. Heimstaden förvaltar även bostadskoncernen Nordhalla Fastigheter AB, som delägs tillsammans med Alecta samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelser. Nordhalla Fastigheter AB har för närvarande ca 7 200 lägenheter i Sverige. Heimstaden ingår i den Norska bostadskoncernen Fredensborg AS som totalt äger ca 11 900 lägenheter i Sverige, Norge och Danmark.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed