Content page
Agora hyr ut 2200 kvm i Centra | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Agora hyr ut 2200 kvm i Centra

Fyller upp de sista stora vakanserna.­ På uppdrag av Agora har Newsec tecknat ett 5-årigt hyresavtal avseende drygt 2 200 kvm i Centra-fastigheten i Västerås. Det är Sweco som hyr och de kommer att flytta in i juli 2016. Därmed fylls de sista stora vakanserna i fastigheten.

– Vi kommer att samlokalisera med våra nya kollegor från Grontmij, säger Maria Frid, chef Lokaler på Sweco.

Centra, eller Lennart 17 som är fastighetsbeteckningen, har en total uthyrningsbara area om cirka 13 000 kvm, varav drygt 3 000 kvm kontor och cirka 9 500 kvm handelsyta.

Fastigheten ligger i centrala i Västerås och har de senaste åren genomgått en ombyggnad från galleria till handel med gatuentréer och kontor på planen ovanför.

Fastighetsvärlden Idag 2015-10-07

MER stenafastigheter.se

Comments are closed