Content page
Diös köper för 653 mkr och dubblar i Skellefteå | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Diös köper för 653 mkr och dubblar i Skellefteå

Diös Fastigheter förvärvar fem fastigheter om cirka 51 000 kvm i centrala Skellefteå för 653 miljoner kronor. Säljare är Skellefteå kommun, Fastighets AB Polaris och Skellefteå Kraft.

– Affären är ett naturligt steg i vår strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till centrala lägen på tillväxtorter i norra Sverige. Skellefteå uppfyller de kriterier vi ställer på våra satsningsorter och vi ser stora möjligheter att vara en aktiv part i utvecklingen av en attraktiv stad, säger Knut Rost, VD för Diös Fastigheter.

– För att nå målet om att bli 80.000 invånare behöver vi göra det möjligt för fler aktörer att utveckla handel och andra näringslivsverksamheter i staden och kommunen, säger Lorents Burman (S), kommunstyrelsens ordförande.

I och med förvärvet, som sker i bolagsform, fördubblar Diös Fastigheter sitt fastighetsinnehav till sammanlagt 104.000 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 653 miljoner.

Beståndet består till 60 procent av kontor, 19 procent av hotell och 21 procent av övrigt. De största hyresgästerna är Skellefteå kommun, Scandic Hotels och Tieto. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 6,1 år.

Fastigheterna som ingår i affären är Hjorten 5, Sleipner 5, Sirius 16, Sirius 24 och Sirius 25.

Diös Fastigheter tillträder den 1 december 2015.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed