Content page
Använd investeringsstödet till infrastruktursatsningar för fler bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Använd investeringsstödet till infrastruktursatsningar för fler bostäder

Regeringen presenterade idag en satsning på 2 miljarder kronor inom ramen för de så kallade stadsmiljöavtalen. Satsningen ska gå till kollektivtrafiklösningar i städer för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. En välkommen satsning anser Fastighetsägarna.

Stadsmiljöavtalen ger möjlighet för kommuner och landsting att söka stöd för kollektivtrafikutbyggnad för att skapa fler lägen för bostadsbyggande. 

– Det är rätt prioritering att statliga pengar ska riktas till insatser för infrastruktur och hållbara persontransporter. Hållbar stadsutveckling skapar fler bostäder än vad en subventionspolitik med pengar till byggbolag gör, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

En viktig del i stadsmiljöavtalen är ökad samordning mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas planering för bostadbyggande anser Rikard Silverfur. 

– Transport-, kollektivtrafik- och bostadförsörjningsplanering hör ihop. Vi kan inte ha ett system där en kommun söker medfinansiering för något som landstingen ansvarar för. Därför är det välkommet att regeringen insett att både kommun och landsting ska kunna söka stöd för kollektivtrafikutbyggnad. Detta minskar dock inte behovet av en förändring av kommunernas planmonopol så att planering av infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande kan samordnas bättre, säger Rikard Silverfur. 

Stödet till kollektivtrafik ska enligt regeringen kunna sökas av både kommuner och landsting. För att vara berättigad till stöd krävs att kommunerna ska bidra till ökat bostadsbyggande eller fler hållbara transporter. 

– Man ska ha klart för sig att de åtgärder som enligt förslaget kan komma att få statlig medfinansiering inte är de enda för att uppnå syftet med stadsmiljöavtalen. Förtätning och att bygga ihop stadsdelar kan vara ett betydligt mer verkningsfullt sätt att skapa lägen för bostadsbyggande. Hur dessa motprestationer ska beskrivas, bedömas och följas upp är därför kanske det viktigaste med hela konceptet stadsmiljöavtal. Kommuner och landsting ska inte kunna lova motprestationer som sedan inte genomförs, säger Rikard Silverfur.

Läs mer om Fastighetsägarnas syn på regeringens satsning på investeringsstöd för ökat bostadsbyggande.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Använd investeringsstödet till infrastruktursatsningar för fler bostäder

Regeringen presenterade idag en satsning på 2 miljarder kronor inom ramen för de så kallade stadsmiljöavtalen. Satsningen ska gå till kollektivtrafiklösningar i städer för att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. En välkommen satsning anser Fastighetsägarna.

Stadsmiljöavtalen ger möjlighet för kommuner och landsting att söka stöd för kollektivtrafikutbyggnad för att skapa fler lägen för bostadsbyggande. 

– Det är rätt prioritering att statliga pengar ska riktas till insatser för infrastruktur och hållbara persontransporter. Hållbar stadsutveckling skapar fler bostäder än vad en subventionspolitik med pengar till byggbolag gör, säger Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

En viktig del i stadsmiljöavtalen är ökad samordning mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas planering för bostadbyggande anser Rikard Silverfur. 

– Transport-, kollektivtrafik- och bostadförsörjningsplanering hör ihop. Vi kan inte ha ett system där en kommun söker medfinansiering för något som landstingen ansvarar för. Därför är det välkommet att regeringen insett att både kommun och landsting ska kunna söka stöd för kollektivtrafikutbyggnad. Detta minskar dock inte behovet av en förändring av kommunernas planmonopol så att planering av infrastrukturutbyggnad och bostadsbyggande kan samordnas bättre, säger Rikard Silverfur. 

Stödet till kollektivtrafik ska enligt regeringen kunna sökas av både kommuner och landsting. För att vara berättigad till stöd krävs att kommunerna ska bidra till ökat bostadsbyggande eller fler hållbara transporter. 

– Man ska ha klart för sig att de åtgärder som enligt förslaget kan komma att få statlig medfinansiering inte är de enda för att uppnå syftet med stadsmiljöavtalen. Förtätning och att bygga ihop stadsdelar kan vara ett betydligt mer verkningsfullt sätt att skapa lägen för bostadsbyggande. Hur dessa motprestationer ska beskrivas, bedömas och följas upp är därför kanske det viktigaste med hela konceptet stadsmiljöavtal. Kommuner och landsting ska inte kunna lova motprestationer som sedan inte genomförs, säger Rikard Silverfur.

Läs mer om Fastighetsägarnas syn på regeringens satsning på investeringsstöd för ökat bostadsbyggande.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed