Content page
Välkommen utredning om enklare avhysning av otillåtna bosättningar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkommen utredning om enklare avhysning av otillåtna bosättningar

Regeringen tillsätter en utredning med uppdraget att föreslå förenklingar av reglerna för avhysning av otillåtna bosättningar. Det är bra att regeringen snabbutreder hur systemet kan förbättras anser Fastighetsägarna, eftersom kraven på individuell identifikation inte är anpassat för den situation som uppstått med allt fler tillfälliga bosättningar.

 Dagens system för avhysning med krav på individuell identifikation är inte anpassat för de situationer där väldigt stora grupper samlats på olovliga bosättningar.

– I praktiken har identifikationskraven i flera fall gjort det omöjligt för fastighetsägare att få avhysningarna genomförda. Det är därför välkommet att regeringen nu vill förenkla reglerna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Utredningen ska ledas av Maria Åhrling, kammarrättsråd vid kammarrätten i Stockholm. Uppdraget ska redovisas till justitieminister Morgan Johansson senaste 30 maj 2016. 

Läs även Fastighetsägarnas debattartikel i Dagens Samhälle om problematiken med avhysningar av olovliga bosättningar. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed