Content page
Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed

Utredning om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Regeringen beslutade idag att en särskild utredare ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Beslutet syftar till att identifiera områden där konsumentskyddet behöver stärkas. Fastighetsägarna har tillsammans med andra tidigare påtalat vikten av att en översyn behöver göras och välkomnar därför regerings beslut idag.

– Det är väldigt bra att regeringen tillsätter den här utredningen. Det behövs förändringar, både för konsumenter och bostadsrättsföreningar. Det är dessutom roligt att se att regeringen beslutat att se över reglerna om underhåll och förändringsarbeten såväl som konsumentskyddet. Fastighetsägarna har tidigare i brev till regeringen påtalat behovet av förändring av dessa regler, säger Line Zanden,  fastighetsjurist och ansvarig för bostadsrättsfrågor på Fastighetsägarna Sverige.

Utredarens uppdrag består av flera delar. Utredaren ska bland annat ta ställning till om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras, om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras, och om reglerna för om- eller tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

– Dagens regler har varit dåligt anpassade till hur bostadsrättsmarknaden har utvecklats på senare år. Mycket har ändrats sedan 90-talet och bostadsrättslagen behöver anpassas till en situation där bostadsrätten för många blivit både en bostad och en betydande kapitalplacering, säger Line Zandén.

Läs: Kommittédirektiv Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 

Läs: Se över hela bostadsrättslagstiftningen, skrivelse från Fastighetsägarna 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed