Content page
Amasten emitterar till 3,25 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Amasten emitterar till 3,25

Amasten tillträder nu beståndet som bolaget köper av Sterner Stenhus och Kvalitena. En del av köpeskillingen – 81,4 miljoner kronor – erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Amasten. Dessa emitteras till en överenskommen teckningskurs om 3,25 kronor. Samtidigt reviderar Amasten upp sin resultatprognos för 2015.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed