Content page
Migrationsverket tecknar hyresavtal med Peab | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Migrationsverket tecknar hyresavtal med Peab

Antal i Klippan. Efter dialog med Peab tecknar nu Migrationsverket avtal om Ljungbyhed Park i Klippans kommun. Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser.

Till en början öppnar hotellbyggnaden om cirka 120 platser som ett så kallat ankomstboende. Avtalet gäller från och med den 1 oktober.

– Den verksamhet vi nu öppnar på Ljungbyhed park är en viktig del i vårt nuvarande arbete med att på ett säkert sätt ta hand om de personer som söker sig till oss, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet och nu börjar arbetet med att iordningställa boendet. Under vistelsetiden får de asylsökande vila, möjlighet att tvätta kläder och att sätta igång med att registrera sin asylansökan. Efter tre till sju dagar ska de erbjudas annat boende i landet. De första kan flytta in redan till månadsskiftet.

Anläggningen hyrs av Peab i dess befintliga skick under tre år. Det erbjuder Migrationsverket en beredskap om situationen kräver det. Därför kan anläggningen i sin helhet att succesivt komma tas i bruk. Det skulle innebära att det finns en beredskap på cirka 1 000 platser.

– Peab har som samhällsbyggare och stor aktör i Sverige möjlighet att bidra till hjälparbetet i den flyktingsituation som råder. Efter förfrågan från Migrationsverket kan vi, i samband med att vi tecknat avtal idag, omedelbart ställa Ljungbyhed till förfogande för ankommande flyktingar. Detta känns naturligtvis oerhört bra, säger Tomas Anderson, affärsområdeschef för Projektutveckling på Peab.

Klippans kommun är informerad om planerna. I det rådande läget är kommunens beredskap att kunna bidra i olika sammanhang god och Klippans kommun är positiv till att andra aktörer tar ett aktivt ansvar. Kommunen vill uppmuntra och stötta frivilligorganisationer i närområdet som vill göra en insats och på det sättet bidra till verksamheten.

– I Klippans kommun har Peab en anläggning som väl lämpar sig för mottagning för flyktingar. Jag hoppas och tror att Ljungbyhed och dess invånare välkomnar dessa människor och ser att det finns unika fördelar med en mottagningsenhet på orten. Det kommer i förlängningen att ge arbetstillfällen, ökad handel och utbyten av erfarenheter, Kerstin Person, Kommunalråd (S).

Boende i Ljungbyhed kommer inom en månad att bjudas in till ett allmänt informationsmöte av Peab och Migrationsverket, där också Klippans kommun kommer att delta.

De senaste sju dagarna har närmare 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Samtidigt är nu över 100 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det ställer stora krav på Migrationsverket som bland annat ordnar fram boenden till alla som behöver.

Migrationsverket bedömde i sin senaste prognos i juli att 74 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015. Under hösten kan prognosen sannolikt behöva skrivas upp.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Migrationsverket tecknar hyresavtal med Peab

Antal i Klippan. Efter dialog med Peab tecknar nu Migrationsverket avtal om Ljungbyhed Park i Klippans kommun. Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser.

Till en början öppnar hotellbyggnaden om cirka 120 platser som ett så kallat ankomstboende. Avtalet gäller från och med den 1 oktober.

– Den verksamhet vi nu öppnar på Ljungbyhed park är en viktig del i vårt nuvarande arbete med att på ett säkert sätt ta hand om de personer som söker sig till oss, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet och nu börjar arbetet med att iordningställa boendet. Under vistelsetiden får de asylsökande vila, möjlighet att tvätta kläder och att sätta igång med att registrera sin asylansökan. Efter tre till sju dagar ska de erbjudas annat boende i landet. De första kan flytta in redan till månadsskiftet.

Anläggningen hyrs av Peab i dess befintliga skick under tre år. Det erbjuder Migrationsverket en beredskap om situationen kräver det. Därför kan anläggningen i sin helhet att succesivt komma tas i bruk. Det skulle innebära att det finns en beredskap på cirka 1 000 platser.

– Peab har som samhällsbyggare och stor aktör i Sverige möjlighet att bidra till hjälparbetet i den flyktingsituation som råder. Efter förfrågan från Migrationsverket kan vi, i samband med att vi tecknat avtal idag, omedelbart ställa Ljungbyhed till förfogande för ankommande flyktingar. Detta känns naturligtvis oerhört bra, säger Tomas Anderson, affärsområdeschef för Projektutveckling på Peab.

Klippans kommun är informerad om planerna. I det rådande läget är kommunens beredskap att kunna bidra i olika sammanhang god och Klippans kommun är positiv till att andra aktörer tar ett aktivt ansvar. Kommunen vill uppmuntra och stötta frivilligorganisationer i närområdet som vill göra en insats och på det sättet bidra till verksamheten.

– I Klippans kommun har Peab en anläggning som väl lämpar sig för mottagning för flyktingar. Jag hoppas och tror att Ljungbyhed och dess invånare välkomnar dessa människor och ser att det finns unika fördelar med en mottagningsenhet på orten. Det kommer i förlängningen att ge arbetstillfällen, ökad handel och utbyten av erfarenheter, Kerstin Person, Kommunalråd (S).

Boende i Ljungbyhed kommer inom en månad att bjudas in till ett allmänt informationsmöte av Peab och Migrationsverket, där också Klippans kommun kommer att delta.

De senaste sju dagarna har närmare 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Samtidigt är nu över 100 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det ställer stora krav på Migrationsverket som bland annat ordnar fram boenden till alla som behöver.

Migrationsverket bedömde i sin senaste prognos i juli att 74 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015. Under hösten kan prognosen sannolikt behöva skrivas upp.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Migrationsverket tecknar hyresavtal med Peab

Antal i Klippan. Efter dialog med Peab tecknar nu Migrationsverket avtal om Ljungbyhed Park i Klippans kommun. Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser.

Till en början öppnar hotellbyggnaden om cirka 120 platser som ett så kallat ankomstboende. Avtalet gäller från och med den 1 oktober.

– Den verksamhet vi nu öppnar på Ljungbyhed park är en viktig del i vårt nuvarande arbete med att på ett säkert sätt ta hand om de personer som söker sig till oss, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet och nu börjar arbetet med att iordningställa boendet. Under vistelsetiden får de asylsökande vila, möjlighet att tvätta kläder och att sätta igång med att registrera sin asylansökan. Efter tre till sju dagar ska de erbjudas annat boende i landet. De första kan flytta in redan till månadsskiftet.

Anläggningen hyrs av Peab i dess befintliga skick under tre år. Det erbjuder Migrationsverket en beredskap om situationen kräver det. Därför kan anläggningen i sin helhet att succesivt komma tas i bruk. Det skulle innebära att det finns en beredskap på cirka 1 000 platser.

– Peab har som samhällsbyggare och stor aktör i Sverige möjlighet att bidra till hjälparbetet i den flyktingsituation som råder. Efter förfrågan från Migrationsverket kan vi, i samband med att vi tecknat avtal idag, omedelbart ställa Ljungbyhed till förfogande för ankommande flyktingar. Detta känns naturligtvis oerhört bra, säger Tomas Anderson, affärsområdeschef för Projektutveckling på Peab.

Klippans kommun är informerad om planerna. I det rådande läget är kommunens beredskap att kunna bidra i olika sammanhang god och Klippans kommun är positiv till att andra aktörer tar ett aktivt ansvar. Kommunen vill uppmuntra och stötta frivilligorganisationer i närområdet som vill göra en insats och på det sättet bidra till verksamheten.

– I Klippans kommun har Peab en anläggning som väl lämpar sig för mottagning för flyktingar. Jag hoppas och tror att Ljungbyhed och dess invånare välkomnar dessa människor och ser att det finns unika fördelar med en mottagningsenhet på orten. Det kommer i förlängningen att ge arbetstillfällen, ökad handel och utbyten av erfarenheter, Kerstin Person, Kommunalråd (S).

Boende i Ljungbyhed kommer inom en månad att bjudas in till ett allmänt informationsmöte av Peab och Migrationsverket, där också Klippans kommun kommer att delta.

De senaste sju dagarna har närmare 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Samtidigt är nu över 100 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det ställer stora krav på Migrationsverket som bland annat ordnar fram boenden till alla som behöver.

Migrationsverket bedömde i sin senaste prognos i juli att 74 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015. Under hösten kan prognosen sannolikt behöva skrivas upp.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed

Migrationsverket tecknar hyresavtal med Peab

Antal i Klippan. Efter dialog med Peab tecknar nu Migrationsverket avtal om Ljungbyhed Park i Klippans kommun. Många människor söker nu asyl i Sverige och Migrationsverket behöver fler boendeplatser.

Till en början öppnar hotellbyggnaden om cirka 120 platser som ett så kallat ankomstboende. Avtalet gäller från och med den 1 oktober.

– Den verksamhet vi nu öppnar på Ljungbyhed park är en viktig del i vårt nuvarande arbete med att på ett säkert sätt ta hand om de personer som söker sig till oss, säger Åsa Lindberg, regionchef i region Syd.

Migrationsverket ansvarar för driften av ankomstboendet och nu börjar arbetet med att iordningställa boendet. Under vistelsetiden får de asylsökande vila, möjlighet att tvätta kläder och att sätta igång med att registrera sin asylansökan. Efter tre till sju dagar ska de erbjudas annat boende i landet. De första kan flytta in redan till månadsskiftet.

Anläggningen hyrs av Peab i dess befintliga skick under tre år. Det erbjuder Migrationsverket en beredskap om situationen kräver det. Därför kan anläggningen i sin helhet att succesivt komma tas i bruk. Det skulle innebära att det finns en beredskap på cirka 1 000 platser.

– Peab har som samhällsbyggare och stor aktör i Sverige möjlighet att bidra till hjälparbetet i den flyktingsituation som råder. Efter förfrågan från Migrationsverket kan vi, i samband med att vi tecknat avtal idag, omedelbart ställa Ljungbyhed till förfogande för ankommande flyktingar. Detta känns naturligtvis oerhört bra, säger Tomas Anderson, affärsområdeschef för Projektutveckling på Peab.

Klippans kommun är informerad om planerna. I det rådande läget är kommunens beredskap att kunna bidra i olika sammanhang god och Klippans kommun är positiv till att andra aktörer tar ett aktivt ansvar. Kommunen vill uppmuntra och stötta frivilligorganisationer i närområdet som vill göra en insats och på det sättet bidra till verksamheten.

– I Klippans kommun har Peab en anläggning som väl lämpar sig för mottagning för flyktingar. Jag hoppas och tror att Ljungbyhed och dess invånare välkomnar dessa människor och ser att det finns unika fördelar med en mottagningsenhet på orten. Det kommer i förlängningen att ge arbetstillfällen, ökad handel och utbyten av erfarenheter, Kerstin Person, Kommunalråd (S).

Boende i Ljungbyhed kommer inom en månad att bjudas in till ett allmänt informationsmöte av Peab och Migrationsverket, där också Klippans kommun kommer att delta.

De senaste sju dagarna har närmare 7 000 personer sökt asyl i Sverige. Samtidigt är nu över 100 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det ställer stora krav på Migrationsverket som bland annat ordnar fram boenden till alla som behöver.

Migrationsverket bedömde i sin senaste prognos i juli att 74 000 asylsökande kommer till Sverige under 2015. Under hösten kan prognosen sannolikt behöva skrivas upp.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed