Content page
Castellum köper i inom tullarna i Stockholm | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellum köper i inom tullarna i Stockholm

Förvärvar från Index International. Via sitt helägda dotterbolaget Fastighets AB Brostaden, har Castellum förvärvat fastigheten Hornsberg 10 på västra Kungsholmen i Stockholm. Fastigheten innehåller ca 14 900 kvm och har en uthyrningsgrad om 95 procent. Investeringen uppgår till 421 miljoner kronor och tillträde sker i dag den 23 september 2015.

Säljare till fastigheten är ett bolag inom Index International som förvärvade den från Biovitrum för tio år sedan. Sedan dess har delar av den ursprungliga, betydligt större, fastigheten sålts och utvecklats till främst bostäder.

– Detta är vår första etablering på Kungsholmen och ett bevis på den portföljförflyttning som pågår i Castellum, säger Castellums VD Henrik Saxborn.

– Förvärvet innebär att vi växer i ett strategiskt intressant område – västra Kungsholmen – där flera större företag valt att lägga sina huvudkontor.gga sina huvudkontor. Fastigheten har potentiella utbyggnadsmöjligheter som vi med glädje tar oss an.

Fastigheten består av tre sammanlänkade byggnader fördelat på ca 9 500 kontor, 2 000 kvm butik, 1 400 kvm laboratorium, 400 kvm restaurang och resterande del lager och förråd.

Från den ursprungliga fastigheten har flera avyttringar gjorts tidigare. Bland annat finns där tre bostadsrättskvarter med totalt 689 lägenheter, fastigheter som utvecklades av Index tillsammans med Areim och Skanska. Dessutom har en fastighet som inrymmer läkemedelsföretaget Octapharmas huvudkontor tidigare avyttrats.

– Jag ser den här affären som ett mycket bra exempel på vad vi brukar kalla för kreativ fastighetsutveckling, något vi på Index har arbetat med mycket länge och är väldigt duktiga på, säger Rickard Haraldsson.

Fastighetsvärlden Idag 2015-09-23

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed